Ważne wydarzenia zasługują na odpowiednią oprawę, 

a specjalne okazje warto uczcić specjalnymi toastami.